REKLAMA

Členové Rady města Zlína se setkali se spolupracovníky magistrátu, aby jim poděkovali za nezištnou práci, kterou vykonávají pro město. Místem tradičního neformálního setkání a debat při číši vína se stala Malá scéna, o kulturní zážitek se postarala cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. S ohledem na konec volebního období se akce nekonala až v předvánočním čase, ale v zářijovém termínu.

Ve svém volném čase vykonávají práci pro naše město a za léta spolupráce se stali nezanedbatelným mezičlánkem při komunikaci občanů s radnicí. Řeč je o spolupracovnících magistrátu – 132 členech komisí místních částí, 30 pracovnících kanceláří místních částí, 59 dobrovolných roznášejících, kteří navštěvují jubilanty, a o zástupcích zlínských klubů seniorů. V letošním roce město na setkání pozvalo i kronikáře města Zlína. Je jich 5 a sepisují kroniku za Zlín, Velíkovou, Louky, Klečůvku a Jaroslavice.

REKLAMA

Za všechny představitele města poděkoval primátor města Zlína Miroslav Adámek všem spolupracovníkům a současně i Odboru kanceláře primátora magistrátu, který má většinu výše uvedených agend v kompetenci, agendu zlínských klubů seniorů pak zaštituje Odbor sociálních věcí.

Speciální dík vyjádřil i členům zastupitelstva jmenovaným do místních částí.

„Rád bych na tomto místě také poděkoval aktivním zastupitelům. Vždycky jsem po nich chtěl, aby nechodili jenom hlasovat na zastupitelstvo, ale aby s vámi dobrovolníky doopravdy pracovali, uměli problémy sami vyřešit nebo záležitosti přinesli na jednání rady,“ uvedl ve své řeči.

V rámci večera se město kyticí a dárkem rozloučilo s dobrovolnou roznášející Jiřinou Jedkovou, která kus svého života pracovala i v kanceláři místní části Prštné.

 

REKLAMA